We onderscheiden hierbij twee waardes, te weten:

  • Bovenste verbrandingswaarde (Hb)
  • Onderste verbrandingswaarde (Ho)

De bovenste verbrandingswaarde (hoog calorische waarde) van een brandstof is de hoeveelheid warmte-energie die vrijkomt per kilogram brandstof.
De condensatiewarmte van de door de verbranding gevormde waterdamp die vrijkomt is hierbij inbegrepen, dit in tegenstelling tot de onderste verbrandingswaarde of stookwaarde (laag calorische waarde). De stookwaarde van een brandstof is de bovenste verbrandingswaarde verminderd met de condensatiewarmte.

Voor gassen rekent men met normaal-kubieke-meter m3n in plaats van kilogram.

De hoeveelheid vrijgekomen warmte-energie is sterk afhankelijk van het verbrandingsproces.

Voor de onderste verbrandings- of stookwaarde geldt: 

- Symbool:   S, Ho of Hi
- Eenheid:   [J/kg] of [J/m3n]

 

Voor de bovenste verbrandingswaarde geldt:

- Symbool:   Hb of Hs
- Eenheid:   [J/kg] of [J/m3n]