De temperatuur is een maat voor hoe warm of koud iets is.
De temperatuur wordt op verschillende manieren uitgedrukt. In Nederland gebruiken we meestal °C (graden Celsius)
In de techniek of natuurkunde wordt ook vaak de term Kelvin gebruikt.

We onderscheiden:

  • Celsius       [°C]
  • Kelvin        [  K]
  • Fahrenheit [°F]

0 °C 273  K
0 °C   32 °F

 

Voor het berekenen van Fahrenheit geldt:   

                                                 (32 °F - 32) * (5/9) = 0 °C

En zo is 68 °F

                                                (68 °F - 32) * (5/9) = 20°C