In de techniek onderscheiden we diverse soorten rendementen, zo kennen we:

  • Elektrisch;
  • Isentropisch;
  • Thermisch;
  • Thermisch;
  • Effectief;
  • Mechanisch;
  • Enz.

Het rendement van een energie omzetting in een apparaat is per definitie de verhouding tussen de door dit apparaat geleverde energie of vermogen en de hiervoor benodigde opgenomen vermogen of energie.


Zo kan een gasturbine - generator installatie een elektrisch rendement hebben van bijvoorbeeld 40%.
Dit houdt in dat van de aanwezige energie in de brandstof maar daadwerkelijk 40% wordt omgezet in elektriciteit. Een belangrijk deel van de energie wordt gebruikt voor het aandrijven van de compressor van de gasturbine en het overige gaat verloren in wrijving, warmte verliezen e.d. Hierover meer bij het onderwerp gasturbines.