In de oververhitter wordt de door de verdamper gevormde stoom, verzadigde stoom naar de gewenste temperatuur gebracht, hierdoor zal tevens de warmte inhoud of wel de enthalpie van de stoom omhoog gaan.

Voor de toepassing van een stoomturbine is het van belang dat de stoom oververhit is. Oververhitte stoom vermindert namelijk de begincondensatie van de stoom zeer sterk. Ook bij zeer lange stoomtransportleidingen wordt wel oververhitte stoom gebruikt.
De stoomtemperatuur is afhankelijk van de stoomverbruiker.

Afhankelijk van de stoomtemperatuur zal het materiaal waarvan de oververhitter gemaakt is ook veranderen en zal naarmate de temperatuur hoger wordt ook duurder worden.
Zo wordt bij stoomdrukken van circa 30 bar een temperatuur van 350°C gebruikt. In elektriciteitscentrale wordt normaal gesproken oververhitte stoom van wel 540°C gebruikt met een druk van 40 tot 180 bar. Ook wordt er wel een stoomtemperatuur van 565°C toegepast, echter de temperaturen worden gelimiteerd door de eigenschappen van het toegepaste materiaal.

HD ovo

 De foto hiernaast laat een gedeelte zien van een primaire hoge druk 
 oververhitter. Deze foto is genomen tijdens de periodieke
 stoomwezenkeuringen.
 Voor de inspectie is er een gedeelte van de gasdichte
 wand verwijderd waardoor de HD stoomheader kon worden bereikt
 voor een inwendige boresope inspectie.

 

 

 

 

 

 Verschillende soorten oververhitters

We kennen twee soorten oververhitters namelijk, de stralingsoververhitter en de convectie-oververhitter.
De stralingsoververhitter wordt direct door het vuur aangestraald en hierbij vindt de warmte overdracht hoofdzakelijk plaats door straling.

Bij de convectie-oververhitter, welke geplaatst zit in de rookgassenstroom, vindt de warmte overdracht voornamelijk plaats door convectie.
Om de warmteoverdracht te bevorderen worden de pijpen dicht tegen elkaar geplaatst zodat de rookgassen voldoende turbulentie krijgen.

Karakteristieken

Wanneer de ketelbeslasting toeneemt zal er meer brandstof worden verstookt en zal dus ook de hoeveelheid rookgassen toenemen.
Hierdoor neemt ook de rookgassnelheid toe en dus ook de warmte overdracht.

 

Karakteristiek                                                                     Temperatuur verloop

 
Uit deze grafiek blijkt dat bij toenemende ketelbelasting bij een convectie-oververhitter de overhittings uitlaattemperatuur zal toenemen.
Zoals hierboven al genoemd is zal bij toenemende ketelbelasting meer brandstof wordt verstookt neemt de hoeveelheid rookgassen ook toe. Door de hogere rookgassensnelheid neemt de warmte overdracht ook toe.
Verder blijkt uit deze grafiek dat bij hogere ketelbelasting het stralingsgedeelte van de oververhitter daalt, er wordt minder warmte in de vuurhaard afgegeven dus zal ook de rookgassentemperatuur ter plaatse van de oververhitter hoger zijn.
Door het toenemen van de warmte overdrachtscoëfficiënt en de hoge rookgastemperatuur zal de warmte overdracht in de overhitter sterker toenemen dan de stoomproductie. Er wordt per kg stoom meer warmte toegevoerd en dus stijgt de uitlaattemperatuur.

Een convectie-oververhitter kent dus een oplopende karakteristiek terwijl die van een stralingoververhitter daalt.
Vaak gaat de stoom eerst door een convectie-oververhitter en daarna door een stralingoververhitter.