Arbeid

Arbeid (W) is een vorm van energie.
Indien er op een lichaam een bepaalde kracht wordt uitgeoefend waardoor deze over een bepaalde afstand wordt verplaatst, spreek men van arbeid.

Arbeid = kracht (N)ewton * afgelegde weg (m)eter of W = F * (s2 - s1)

De eenheid van arbeid is dan Nm = Joule (J) = kg m²/s².

Arbeid kunnen we onderscheiden in twee vormen nl:

  • arbeidsvermogen van plaats;
  • arbeidsvermogen van beweging.

Een voorwerp in rust waarop een uitwendige kracht wordt uitgeoefend bezit potentiële energie, indien dit voorwerp zal gaan bewegen krijgt deze kinetische energie.


Vermogen

Vermogen kan worden gedefinieerd als zijnde een hoeveelheid opgenomen of geleverde energie per tijdseenheid.

Vermogen is kracht * snelheid of  P = F * v

Voor kracht geldt: massa * versnelling of F = m * a

Vermogen wordt uitgedrukt in Watt (W) = J/s = kg m²/s³.

In het verleden werd vaak voor vermogen paardenkrachten (pk) gebruikt.

1 pk komt overeen met 735,5 W
1000 pk =735,5 kW.

Voor stoomketels wordt vaak verwezen naar de stoomproductie als men het heeft over vermogen.
Het vermogen wordt dan uitgedrukt in ton/uur (t/h) of kilo/seconde (kg/s)