Om te kunnen rekenen met warmtehoeveelheden is er voor water een stoom een nulpunt aangenomen.
Dit is bij een temperatuur van 273 [K] en 0 [bar] vastgesteld op 0 [J].

Enthalpie (H) is de warmte inhoud van een materie uitgedrukt in [J]

Specifieke enthalpie (h) is de warmte inhoud per massa-eenheid [kg] uitgedrukt in [kJ/kg].