De druk is een kracht die op een voorwerp wordt uitgeoefend. Zo kennen we  begrippen als absolute druk en effectieve druk.
Tegenwoordig wordt druk aangegeven met een kleine letter p  of pe.
Voor absolute druk geldt dan p en voor de effectieve druk pe.

Bij stoom hebben we feitelijke alleen te maken met de absolute druk terwijl bij sterkte berekeningen veelal gebruik wordt gemaakt van de effectieve druk.
Het verschil tussen deze twee drukken zit in de omgevingsdruk, ofwel de ambient druk pamb.


pe = p - pamb

 
De druk wordt uitgedrukt in kPa. Vaak wordt ook de term bar gebruikt.

In het verleden werd vaak de term ato (atmosferische overdruk) of technische atmosfeer (at) gebruikt.

1 at 98,0665 x 103 Pa 98,0665 kPa
1 atm 101,325 x 103 Pa  101,325 Pa
1 bar 1 x 105 Pa  100 kPa
1 psi  0,069 bar   6,9 kPa

 psi wordt veelal gebruikt in een Brits - Amerikaans maatstelsel.