Voor thermodynamica is het van groot belang dat men bekend is met een aantal algemene begrippen zoals bijvoorbeeld arbeid, vermogen, dichtheid en soortelijke warmte. Hierbij kan men denken aan eenheden, symbolen en afspraken omtrent de schrijfwijze van een aantal grootheden.