Het begrip Techniek kent vele betekenissen.

Techniek kent een lange geschiedenis en samen met kennis heeft techniek ons in staat gesteld nieuwe dingen te ontwikkelen.
In het begin ging de technologische ontwikkeling nog vrij langzaam maar tegenwoordig gaat de ontwikkeling razendsnel.

Zoals reeds vermeld hierboven kent techniek vel betekenissen, echter zal het hier gaan om de Energietechniek.

Energietechniek omvat warmte- en arbeidstechnische principes maar ook stromingstechnische principes, machines, apparaten en installaties waarin energieomzetting plaatsvindt.

Een typische vorm van energieomzetting vindt plaats in een energiecentrale, waarbij bijvoorbeeld energie uit een brandstof wordt omgezet tot stoom waarmee bijvoorbeeld elektriciteit via een generator kan worden opgewekt.
Stoom heeft een lange traditie maar wordt nog op grote schaal toegepast.

Uiteraard wordt niet alleen stoom gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Ook gasturbine en dieselmotoren worden veelvuldig toegepast.

Tegenwoordig staat ook duurzame energie volop in de aandacht.
Er kleven namelijk grote risico's aan de conventionele opwek waarbij veelvuldig fossiele brandstoffen worden gebruikt.
CO2 die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstof dragen bij aan zogenaamde broeikasgassen en kunnen tot klimaatverandering leiden.
Ook zullen de fossiele brandstoffen opraken waardoor er naar andere mogelijk heden moet worden gekeken om energie op te wekken.

Duurzame energietechniek gaat over energiebronnen en technieken die niet opraken, hierbij kan men denken zon- windenergie maar ook aan waterkracht en bio energie.
Die laatste verdient echter een kanttekening waar later dieper op wordt ingegaan.